Bakan Dönmez: Yatırımlarımızı askıya almadık

Bakan Dönmez: Yatırımlarımızı askıya almadık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Salgına rağmen yatırımlarımızı askıya almadık. Üretim dişlilerimiz yavaşlasa da durmadı. Ağır ağır da olsa yolumuza kararlılıklar devam ediyoruz. İnşallah Türk ekonomisi son dönemde atılan adımlarla bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ve üyelerle görüştü. Burada konuşan Bakan Dönmez, bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınının başta Avrupa kıtası olmak üzere yeniden atak yaptığı bir dönemden geçtiklerinin belirterek, "Yaklaşık 6 ay önce küresel ekonominin büyük bir yavaşlamaya girmesine neden olan salgının ekonomileri nasıl bir kıskaca aldığını gördük. ABD, Avrupa Birliği, Japonya gibi ekonomiler yüzde 33'lere varan rekor küçülme rakamlarıyla adeta 2000'li yılların Büyük Buhran dönemini yaşıyor. Bizler de elbette bu süreçten olumsuz etkilendik. Özellikle Mart ve Mayıs döneminde sekteye uğrayan küçük, orta ve büyük işletmelerimizdeki ekonomik faaliyetler bizleri genel hedeflerimizden bir miktar uzaklaştırdı" dedi.

'TÜRK EKONOMİSİ, SÜRECİ EN AZ HASARLA ATLATAN ÜLKELERDEN OLACAK'

Tüm olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği, istikrarlı yönetimi, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla Türkiye'nin salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Salgına rağmen yatırımlarımızı askıya almadık. Üretim dişlilerimiz yavaşlasa da durmadı. Ağır ağır da olsa yolumuza kararlılıklar devam ediyoruz. İnşallah Türk ekonomisi son dönemde atılan adımlarla bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacak. İş dünyamıza bu süreçte göstermiş olduğu metanet için teşekkür ediyorum. Şimdi artık kaybettiğimiz zamanı telafi etmeye geldi. Yeni normalleşmeyle birlikte üretim ve tüketim dengesi yavaş yavaş değişmeye başladı. Bunu salgının ilk dönemlerine göre sanayide artan elektrik tüketimlerinde de görüyoruz. Elbette bu iş bugünden yarına olacak bir süreç değil. Kademeli bir artışla tempomuzu hiç düşürmeden yolumuza devam edeceğiz. Tabii burada sadece biz değil, diğer ülkelerin de salgının üstesinden gelmesi ve hızlı bir küresel toparlanma süreci bize de olumlu bir şekilde yansıyacaktır."

'MADENCİLİK İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'

Salgın süresince sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini, sektörün taleplerini dinleyip, sürekli istişarelerde bulunduklarını ve bu dönemi sıkıntısız atlatmaları için çeşitli destekleri hayata geçirdiklerini kaydeden Dönmez, şöyle dedi:

"Devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini 2020 sonuna bırakarak şirketlerimizin bütçelerine derin bir nefes aldırdık. İnceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu ve işletme projesi gibi beyanları da Eylül sonuna erteledik. Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında verilen ruhsatlardaki eksikliklerin tamamlanması için verilen süreyi 30 Eylül'e uzattık. Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki katı olarak tahakkuk ettirilen ruhsat bedellerini, ruhsat iptali yapılmaksızın yine iki katı ödenmesi kaydıyla 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzattık. Bu genel önlemlerin dışında depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'daki rödovansçılar ve ruhsat sahiplerinin de vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanlarını Eylül sonuna, devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini de 28 Aralık'a kadar uzattık. Ayrıca dün imzaladığımız bir kararla temdit süresine 6 ay kala temdit evraklarının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne sunulmasıyla ilgili şartı yıl sonuna kadar erteledik.  Böylece gelişen şartlar doğrultusunda daha sürdürülebilir madencilik için elimizi taşın altına çekinmeden koyduk."

'MADENLERİMİZDEN DE DOĞADAN DA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Madencilik faaliyetleriyle ilgili neredeyse kara propagandaya varan, manipülasyon ve dezenformasyon odaklı kirli bir bilgi ağına şahit olduklarını belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye'de madencilik sektörünün gelişimine darbe vurmayı amaçlayan bu algı operasyonlarının tek bir panzehiri var o da bu konuda proaktif bir iletişim stratejisi izlemek. Özellikle kamuoyunda madencilikle ilgili çevresel hassasiyetlerimizin en üst düzeyde olduğunun bilinmesi gerekiyor. Yapılan bunca yatırımın, ekonomiye sağlanan katkının, doğayı korumak için verilen bunca mücadelenin kamuoyu nezdinde de bir karşılığının olması gerekiyor. Daha önceki konuşmalarımda da ısrarla belirttiğim bir husus var. Doğa da bizim, madenler de. Birileri yalanlarla, yanlışlarla böyle göstermeye çalışsa da madencilik ve çevre birbirinin karşıtı kavramlar değil. Hangi alanda madencilik yapılacağı, madencilik faaliyeti için hangi kurumlardan hangi izinlerin alınacağı kanunlarla belli. Ayrıca, bir maden sahası terk edildiğinde, maden sahibi, projesine göre o sahayı rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlü. Ülkemizde bu konuda çok güzel örnekler var. Denetimlerimizde bu konuya büyük titizlik gösteriyoruz. Çevreci bir madencilik prensibiyle, madenlerimizden de doğadan da vazgeçmeyeceğiz."

MADEN MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Daha sonra maden mevzuatında yapılan değişikliklere değinen Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"6183 sayılı Kanun kapsamında alınan 22/a dediğimiz Borcu Yoktur belgesi sektörde uzun süredir aksaklıklara neden oluyordu. Bu konuda çok fazla şikâyet geliyordu. Artık bu belge sadece arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, ruhsat sürelerinin uzatılması, ruhsatların devri ve çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda istenecek. 22/a belgesiyle ilgili bir başka değişiklik daha söz konusu. Artık ruhsat yürürlük yazısı, ruhsat devri, rödövans sözleşmesi, izin alanı değişikliği, ruhsat alanı küçültme, terk, mera tahsis değişikliği, geçici tatil, işletme izni, pasa değerlendirme, pasa döküm alanı, zaruri üretim izni, kamu yararı kararı, kamulaştırma kararı ve patlayıcı madde taleplerinden 22/a belgesi talep edilmeyecek. Süre uzatımlarıyla ilgili de bir düzenleme hayata geçecek. Süresi içerisinde temdit talebinde bulunanlar için uzatım talebi sonuçlandırılıncaya kadar on iki ayı geçmemek üzere maden işletme faaliyetine izin verilmesi bakan onayıyla mümkün olabilecek. Ruhsat bedellerinin geç ödenmesiyle ilgili hususta torba kanunda yer alıyor. Biliyorsunuz ocak ayı sonuna kadar yatırılmayan ruhsat bedelleri daha sonra iki katı olarak tahsil ediliyor. Artık ruhsat bedellerinin ödenmesinde yaşanacak gecikmelerde gecikme zammı uygulanacak. Bununla ilgili detaylar torba yasada yer alacak." 

Google+ WhatsApp