BÖYLEDİR BİZİM MEMLEKETTE GAZETECİLİK, RADYOCULUK

BÖYLEDİR BİZİM MEMLEKETTE GAZETECİLİK, RADYOCULUK


Suskunluğum, konuşamamaktan ya da adam sansınlar diye değil, cümlelerimden yapılma silahlarla beni vurmasınlar diyedir.

Susarak gülümseyişimi ifadesizliğe yeğlemek olarak algılayın;

Sizi küçümsemek değil!

Sükût ikrardan gelir derler.

Siz bir de o gülüşe acı ekleyip düşünün derim ben de…

Kraldan çok kralcılık yapanlar, kralın gölgesinde gezinenler zaman gelir kendi gölgelerini ararlar…

Kendi gölgeleri çoktan kendilerini terk etmiştir…

Bir başka gölgede gezinmenin bedelleri vardır…

O bedeli er ya da geç öderler bu bedel pahalıdır.

O bedel ise kaybettikleri benlikleridir de bunu anlamazlar…

Çünkü Kral çıplaktır…

Gazetecilik, Radyoculuk bir aşktır bu memlekette…

Bu memlekette gazetecilik para kazanmak için yapılmaz.

Gazeteciliğin, radyoculuğun keyfini duymak için yapılır.

Para kazanmak isteyenlere başka işler önerilir buralarda…

Cesarettir, kahramanlıktır bizin memlekette gazetecilik.

Her şeye rağmen gazetecilik yapanların yürekleri yara bereyle doludur.

Onlar meslekte gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak için savaş verirler.

Sonu belirsiz bir karanlık tünel, içinden çıkılması zor girdap…

Bazıları için kazançlı bir ticarettir gazetecilik.

Bol sıfırlı paralara dönüşecek kağıtlara atılan imzadır.

Becerene ün de getirir, zenginlik de, aşk da, iktidar da.

Girilmemesi gereken yollara girmeme, söylenmemesi gereken sözleri söylememe sanatıdır bizim memlekette gazetecilik.

Haksız dahi olsa güçlünün yanında olup, haklı olduğu halde güçsüzü ezmektir bizim memlekete gazetecilik…

Görmeyen, duymayan ve konuşmayan maymunları oynarken yüzüne akıllı, uyanık ve dürüst bir ifade yerleştirme becerisidir.

Basın özgürlüğü denilen şey kalemin özgürse vardır yoksa yok memleket gazeteciliğinde…

Kalbur gibi yürek gerektirir.

Büyüyünce gazeteci olmak isteyen çocuklar çıkar bizim memlekette.

Gençler hayatın anlamını kalemlerinde aramayı ant içer.

Bizim memlekette gazeteciliğe başlamak için diploma ve yetenek yetmez, illa uygun bir tanıdık gerekir.

Yoksa asgari şartlara talim etmek de vardır, işsizler ordusuna katılmak da…

Genç yeteneklerin yaşlı yeteneksizlere benzetildiği bir fabrikadır bizim memlekette gazetecilik.

Hangi haberin tutacağı, halkın nelerden hoşlanacağı ve nasıl abartılıp yalan söyleneceği anlatılır taze gazetecilere.

Gazetecilik amansız bir çalışmadır bizim memlekette.

Rakiplerin tekerine taş koyma mücadelesidir.

Bir patronun öteki patronlara açtığı savaştır.

Bizim memlekette televizyonlar ve basın kime aitse onun çıkarını kollamak zorundadır. Patrona yakın adamlardan tavsiyeler gelir bazen yayınlara, koyulması ve kaçınılması gereken haberler fısıldanır. ‘Uyumsuz’ gazetecilerin bin bir çeşit yöntemle cezalandırıldığı bir atış poligonudur bizim memlekette gazetecilik.

Yayın durdurma, yazı ve haber kesme de vardır, ücret sınırlaması da, ikinci sınıf işlere uzman tayin edilmede, işinden kovulma da…

Gazetecilik bir umuttur, sabırlı ve aydınlık bir mücadeledir bizim memlekette.

Bizim memlekette her şeye karşın doğru habere, dürüst yoruma duyulan ihtiyaçtır gazetecilik. ‘Halk böyle istiyor’ diyerek düzeyi düşürülen medyadan gerçek gazetecilik, radyoculuk bekleyen titiz okur, dinleyen ve izleyicilerin beklentisidir.

Yıllardır onurunu ve kalemini teslim etmemiş emekçilerin tecrübesidir bizim memlekette gazetecilik.

Kalıplardan ve düşmanlıklardan uzak, profesyonelce gazetecilik yapacak gençlerin geleceğidir.

Meslekte en büyük amacı, yalnızca gazetecilik, radyoculuk yapmak olan insanların yüreğindeki kara sevdadır gazetecilik, radyoculuk…

Unuttum sandınız herhalde ama unutmadım adam gibi adam derler ya öyle gazetecilerde var bizim memlekette…

Google+ WhatsApp