Orji Sonrası

Orji Sonrası


Geçtiğimiz günlerde okuduğum Kötülüğün Şeffaflığı isimli kitapta, kitabın yazarı Baudrillard şöyle diyor. 

İçinde bulunduğumuz güncel durumu nitelemek gerekseydi, bir

orji sonrası hali derdim. Orji, tam da modernliğin patladığı andır; her alandaki özgürlüğün patladığı andır: Politik özgürleşme,

cinsel özgürleşme, üretici güçlerin özgürleşmesi , yıkıcı güçlerin özgürleşmesi, kadının, çocuğun, bilinçdışı itkilerin özgürleşmesi, sanatın özgürleşmesi. Tüm temsil ve karşı-temsil modellerinin göklere çıkarılması. Bu tam bir orjidir; gerçeğin, ussalın, cinselin, eleştirel ve karşı-eleştirelin, büyümenin ve büyüme krizinin orjisidir. Baudrillard'a göre biz, kendi yarattığımız bir oyunun içerisinde karşıtlıklarla mücadele ederek bugüne, modernleşme dönemine kadar yaşadık. Bu dönemde örneğin kadını ve erkeği sanki iki karşıt kutupmuş gibi algılayarak bunlar arasındaki gerilimin üzerinden belirlediğimiz bir bir toplumsal yaşamın içerisinde yaşadık, bunun yerine her karşıt kutbu koyabiliriz tabii ki; iyi ve kötüyü, kapitalizm ve sosyalizmi. Oysa gerçekte böyle bir ikililik hayatta yoktur. Örneğin kadının karşısında erkek vardır, gey, lezbiyen, transeksüel vardır, bunlar uzar. Yani kadın olmak veya erkek olmayı, sosyalist ya da kapitalist olmayı seçmek zorunda değiliz. Gün ile gecenin, ay ile güneşin, kadın ile erkeğin, doğumun ve ölümün, hakiki ile yalanın, dokunduğunla tutulamaz olanın aşılmaz karşıtlığı sona erdi. Baudrillard'ın tanımladığı şekilde biz bugün bu karşıt kutuplaşmanın dağıldığı bir dünyada yani, orji sonrası dönemde yaşıyoruz. Orji sonrası, modernliğin bütün amaçlarının gerçekleşmesi sonrası durumunu niteler. "Politik özgürleşme, cinsel özgürleşme, üretici güçlerin özgürleşmesi, kadının, çocuğun, bilinç dışı itkilerin özgürleşmesi, sanatın özgürleşmesi. Tüm temsil ve karşı temsil modellerinin göklere çıkarılması. Bu tam bir orjidir; gerçeğin, ussalın, cinselin, eleştirel ve karşı eleştirelin, büyümenin ve büyüme krizinin orjisidir. Nesne, gösterge, ileti, ideoloji ve zevklere ilişkin her türlü sanal üretim ve aşırı üretim yollarını kattettik. Şimdi her şey özgür, kartlar açıldı ve hep birlikte asıl sorunla karşı karşıyayız: Orji bitti, şimdi ne yapacağız?

Google+ WhatsApp