Peygamberimizin (SAV)doğum gecesi,Mevlid Kandili..

Peygamberimizin (SAV)doğum gecesi,Mevlid Kandili..


Peygamberimiz Hz Muhammed(SAV)Miladi 571 yılında doğdu.Arabi Rebiülevvel Ayının 12. gecesi dünyaya teşrif etmişlerdir.26 Eylül ,2023 Salı akşamı Mevlid Kandilidir. Peygamberimizin doğum yıldönümünü idrak edeceğiz. Peygamberimizizin aleme gönderilişi Rabbimizin ona mahsus takdiriyle olmuştur. Rabbimiz Hadisi Kutside(Levlake levlak ,Lema Halaktül Eflak) Yani" Habibim (Sevgili Peygamberim)sen olmasaydın (seni yaratmayacak olsaydım)alemleri(Kainatı) yaratmazdım."Buyuruyor.Yani Kainatın yaratılış sebebi Peygamberimiz olduğu açıkça ifade ediliyor.O halde sade biz müslümanlar değil tüm insanlık Peygamberimize(SAV) teşekkür borçludur. Rabbimizin yanında bu kadar değerli olan bu zata ve en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'imize saygısızlık gösterenlerin ne kadar cahil ,kaba ve vicdansız oldukları gün gibi ortadadır..Yaklaşık İki milyar insanın, ,müslümanın kutsal kitabına saygısızlık ve vandallık son yılların sözde medeni ,gerçekte vahşi Avrupasında sıradan olaylar olarak malesef kayda geçiyor.

İşaratül 'İcaz tefsirinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Peygamberimizin insanlığın cevap bulamadığı temel meselelere çözüm getirdiğinden enteresan bir yaklaşımla bahsediyor;

"Evet Ben-i Adem(Adem oğulları,İnsanlık) büyük bir kervan azim bir kafile gibi mazinin(geçmişin) derelerinden gelip,vücud ve hayat sahrasında misafir olup,istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen (süslü)bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen(silsileli yani sırayla gitmek) yürümekte iken kainatın nazar-ı dikkatini celbetti;"Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir?Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?" diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükümeti(Yaradılış hükümeti),fenni hikmeti(Felsefe ilmi) karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle bir muhavere(konuşma)başladı:

Hikmet(Felsefe):

Nereden geliyorsunuz?Nereye gidiyorsunuz?Bu dünyada işiniz nedir?Reisiniz kimdir?

Bu suale ,Ben-i Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam,hev-i beşere(insanlığa) vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu:

Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezelinin(Ezeli kudret sahibi Allahın(Celle Celaluhu) kudretiyle yokluk karanlıklarından, ziyadar varlık âlemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezeli tüm mevcudat içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı (İradeyi,İnsan ruhunu,bilinçli iman ve ibadeti)bize vermiştir.Biz Haşir(Kıyamet koptuktan sonra insanlığın yeniden Rabbimiz tarafından diriltilmesi) yoluyla saadet-i ebediyeye(ebedi saadete,Cennete)müteveccihen hareket etmekteyiz.Dünyadaki işimiz de  o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re'sul malımız olan(ana sermayemiz olan) istidatlarımızi (kabiliyetlerimizi)nemalandırmaktır.(inkişaf ettirmek). Ve şu azim insan kervanına,bundan sonra Sultan-ı Ezeliden  risalet(Peygamberlik) vazifesiyle  riyaset (reislik yapan)eden benim.İşte o Sultan-ı Ezelinin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimîüşan elimdedir.Şüphen varsa al oku!"(1) 

Yukardaki satırlardan anlaşılacağı gibi Felsefenin asırlar boyu sorup da cevabını alamadığı suallere, Peygamberimiz(SAV) Rabbimizden aldığı vahiyle ve Kur'an-ı Kerimle cevap vermiş oluyor.İnsanlığın niçin yaratıldığını?,Nereden gelip,nereye gittiğini?doğru bir şekilde cevaplandırmış oluyor.

Böyle bir Peygamberin ümmeti olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır.Rabbim iyi ki Peygamberimizi yaratmış ,iyi ki bizi ona ümmet eylemîş.

O halde bize düşen görev :Onun söylediklerine (Hadisi şeriflere) ve en büyük mucizesine ,yani Kuran'ın emirlerine göre hareket etmektir.

 Peygamberimizin doğduğu geceyi vesile edip Rabbimizin rızasını kazanmak gerekir. Peygamberimizin yaptıkları ibadetleri yapmak özellikle Mevlid Gecemizde;Akşam ve Yatsı ile Sabah namazımızı Cemaatle kılmak ,Rabbimizden,Af dilemek,Kur'an okumak ve Okunan Mevlide iştirak etmek,Tefsirlerden yararlanmak özellikle Risale-i Nur Tefsilerinden; Peygamberimizden ve Mucizelerinden bahseden"Ondokuzuncu Söz ve On dokuzuncu Metupları" okumakTesbih çekmek,dini vaaz ve sohbetlere iştirak etmek Kaza ve Nafile namaz kılmak suretiyle Mevlid Kandilimizi ihya etmek gerektir.Rabbim azımızı çoğa ihlasa ve rızasına cümlemizi muvaffak etsin.Gelecek Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Hoşçakalın.

 

KAYNAKÇA

1-İşaratülİ'caz, Bediüzzaman Said Nursi ,Sayfa98-100,DİBYayınNo983,Basım Ankara,2014

Google+ WhatsApp