Yeni müfredat ve düşündürdükleri!

Yeni müfredat ve düşündürdükleri!


Atalarımızın güzel bir sözü var: “Çekirdekten yetişme”

Özelliklle meslek ve becerilerin erken dönemdeeldeedilip,kazanılacağını ifade eder.Uzun yıllar memurluk yapan bir kişinin ticari hayata, uzun yıllar ticaretle uğraşanın memuriyete girip başarılı olması  istisnalar hariç beklenemez.

Bu durum Kayseri’mizde eskiden beri bilinen “Çocuk neye kabiliyetli ise o branşta yetiştirilir.”Kaidesine de uyumludur. Ticarete,sanayi ve sanata ,çiftçiliğe veya memurluğa…

Bu durum eğitimde tüm çocuklarımızı ve geleceğimizi ilgilendirdiği için günümüzde daha da önem kazanıyor.

Ancak bu anlayış son yıllarda bazı çelişkileri  beraber getiriyor. Çocuk okul öncesi  İngilizce,Dans,Aerobik Plates ve Futbol dahilsporuntümbranşlarındaeğitimalıyorsa çok  iyi ,çok mükemmel,ancakaynıyaşlardaKur'an ,Arapça ,Siyer, Hadis  ve Temel Dini Bilgiler öğreniyorsa, koparılan tufana bakınız:”Çocuk çok küçük. imam olacak ve benzeri serzenişler.. Bu ikilemi aşmak zorundayız.

İmamın ,müftünün hafızın Allah'a ve Ahirete iman’a ihtiyaçları var da doktorun ,hakim’in kaymakamın, öğretmenin ve tüccarın ihtiyacı yok mu?  Onlar da birer ruh ,kalp ve vicdan taşımıyorlar mı? Vicdani değer taşıyıp karşıdakini kendi yerine koymaya ihtiyacı yok mu? Beşeri münasebetlerde yaptığı yanlış hareketlerin cezasını dünyada görmesem bile ezel ebed sultanı ve adaletli bir zatın yani Rabbimizin  ” Mahkeme-i Kübrası’nda”.           ( Kıyamet koptuktan sonra kurulacak en büyük Mahkeme) nasıl cevap vereceğim.Diye düşünmeleri  daha iyi değil mi? Yoksa bu meslek sahipleri daimi genç olarak dünyada mı kalacaklar!”Her nefis ölümü tatmayacak mı?”

Bilhassa Allah'a ve Ahiret inancına hayatımızın her döneminde hepimizin iihtiyacı var. Özellikle çocukluk ve eğitim dönemlerimizde bu eğitimi hepimiz almalıyız.Bu eğitim ve öğretimi zamanında almazsak Avrupalı gibi kendi değerlerine yabancı anlayışın kime ne faydası var?

Kısaca ifade etmek gerekirse;hem okul öncesi hem ilk ve orta ile lisede iman değerlerimizin verilmesine tüm çicuklarımızın ,hepimizin ihtiyacmız var.Tabiatı ,dünyayı ve kainatı sonsuz kudret sahibi Allah'ın bir sanatıdır nazarıyle bakmak.Yani “Tevhid” gözlüğüyle görmek zorundayız.Hepimiz birlikte yeni müfradatı olgunlaştırmakta yardımlaşmalı ve noksanlıklarını gidermeliyiz.Hoşçakalın.

Google+ WhatsApp