Seçimler ve  Dödüncü Mesele

Seçimler ve Dödüncü Mesele


Cumhurbaşbanlığı ve milletvekilliği seçimleri birinci turu tamamlandı.Milletimizin sağduyusu ve Demokrasi anlayışı sayesinde fevkalade ,takdire şayan bir şekilde yapıldı.Seçimler iştirak oranı yüzde seksenin üzerinde  olup , olaysız gerçekleşti.Milletimize hayırlı olsun.İnşallah ikinci tur da aynı iştirakle gerçekleşir ve dünyaya örnek olur.

Beş yılda bir yapılan ve iştirakimizin bir vatandaşlık görevi olan seçimler bize başka asıl görevlerimizi de hatırlatıyor.Bu asıl görevimiz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne İkinci Dünya Savaşı yıllarında  Kastamonu'da yöneltilen bir soru ile cevaplanıyor!

"Yine Gençlik Rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki:"Küre-i arzı herc ü merce getiren(karıştıran) ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli Harbi Umumi'den(İkinci Dünya savaşı)elli gündür (şimdi yedi seneden geçti.) aynı hal,(*)hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun.(Ülkemiz ve diğer islam ülkeleri İkinci Dünya Harbine girmemişlerdi.) Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar,cemaati ve camiyi bırakıp radyo ,dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var ?" dediler. Cevaben dedim ki: Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane(ev, aile)dairesinden ,mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer (insanlık) dairesinden tut ta zihayat ve dünya dairesine kadar,birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir.Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli daimi vazife var.Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat,arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip(ters orantılı) vazifeler bulunabilir.Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük deredeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz malayani (Boş şeyler)ve afaki işlerle meşgul eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerle öldürür.Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden,bir tarafa kalben taraftar olur,onun  zulümlerini hoşgörür,zulmüne şerik (zulme manen ortak olmak)olur."  Şu anda devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı gibi  dikkatli olmak gerekiyor!

Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbi'nden daha büyük bir hadise ve bu  zemin yüzündeki hakimiyet-i amme davasından (dünyaya hakim olma) daha ehemmiyetli bir dava, herkesin bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve ôyle bir dava açılmış ki;her adam,eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa tek davayı kazanmak için bilatereddüt(tereddütsüz) sarfedecek.

İşte o dava ise yüzbin meşahiri insaniyenin (insanların enmeşhuru olan peygamberlerin) hadsiz nevi beşerin yıldızları(Sahabelerin) ve mürşidlerinin mütteffikan(ittifakla),kainat sahibinin ve mutasarrıfının(Allahımızın,Kur'an ayetleriyle bildirdiği) binler vaadlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri (Peygamberimiz (ASM) miraç mucizesiyle Cennet ve Cehenemi gördüğü gibi,Evliyalar 'da manen kabir ehlinin vaziyetini müşahade edebilmektedirler.)şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası başına açılmış.Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse(imanla ruhunu teslim etmezse) kaybedecek.Ve bu asırda maddiyunluk taunu (Materyalizm bulaşıcı hatalığı ile;Tabiat yapıyor, doğa yapıyor anlayışı)ile çoklar o davasını kaybediyor."...

"Acaba bu kaybettiği davanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurulabilir mi?"

…"O büyük davayı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkikiyi (kuvvetli araştırarak kazanılan kuvvetli imanı)eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mu'cize-i manevisinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur."Kur'an Tefsiri olan Risale-i Nur eserleri: imanın altı esasını ispat ve izah edip imanları kuvvetlendirir, tahkik mertebesine ulaştırmaktadır. Bu zamanda herkesin mutlaka okuması gereken bir tefsirdir.Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları içinde de basılmaktadır.Rabbim cümlemizi rızasına nail eylesin.Kuran-ı Kerim'imizden ve Peygamberimizin Sünnetlerinden ve asrın Kur'an Tefsiri olan Risale-i Nur'lardan hissemizi ziyade eylesin.Amin.Hoşça kalınız.

Google+ WhatsApp